Muzeum Fotografii w Krakowie po trwającej niemal trzy lata inwestycji zakończyło proces modernizacji oddziału mieszczącego się w zabytkowej willi przy ul. Józefitów 16. Trwają jeszcze prace w siedzibie głównej muzeum przy ul. Rakowickiej. Odnowione przy wsparciu miasta przestrzenie muzeum odwiedził dziś Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.

Inwestycja przebudowy budynku przy ul. Józefitów 16 to pierwszy z dwóch projektów inwestycyjnych, które nadaje nową jakość Muzeum Fotografii w Krakowie. To właśnie ta  inwestycja zapoczątkowała rozwój MuFo na ogromną skalę.

Oddział przy ul. Józefitów gotowy na przyjęcie zwiedzających

Remont willi przy ul. Józefitów 16 rozpoczął się w 2018 r. Projekt zakładał rozbudowę całego obiektu i kompleksowy remont. Prace konserwatorskie objęły wszystkie zabytkowe elementy budynku, zostały wymienione wszystkie instalacje, a pomieszczeniom nadano nowe funkcje. W rozbudowanej i nadbudowanej południowej części obiektu znajduje się dziś siedmiokondygnacyjna konstrukcja w całości przeznaczona na pomieszczenia magazynowe.

Przy ul. Józefitów tworzono specjalistyczne pracownie konserwatorskie oraz pracownie dokumentacji obrazowej wraz z ciemnią fotograficzną. Dzięki przeprowadzonej inwestycji znacząco powiększyła się powierzchnia magazynowa. Parametry mikroklimatu panującego w magazynach (wysokość wilgotności względnej, temperatury, intensywność światła) są odpowiednio dobrane i stale kontrolowane, w całym budynku działa bezprzewodowy monitoring warunków klimatycznych z radiowym przesyłem danych.

Wszystkie magazyny zbiorów to w tej chwili magazyny chłodne, w których utrzymywana jest stała temperatura +16°C i wilgotność względna RH 40–50%. W nich przechowywana jest większość zbiorów MuFo. W budynku znajduje się również magazyn zimny przeznaczony dla obiektów szczególnie niestabilnych chemicznie. Przechowywanie zbiorów MuFo w warunkach obniżonej temperatury i stabilnej wilgotności przedłuża ich „życie” kilka, a nawet kilkanaście razy.

W odnowionym oddziale, Muzeum Fotografii w Krakowie stworzyło magazyny w pełni otwarte dla publiczności, dołączając do grona najlepszych światowych muzeów decydujących się na ten krok. W magazynach studyjnych MuFo można obejrzeć część kolekcji polskich aparatów fotograficznych, powiększalników i rzutników oraz polskie i zagraniczne projektory filmowe produkowane od początku XX w. Co ważne remont budynku umożliwił też pełną dostępność dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Oddział MuFo przy ul. Józefitów to dzisiaj nie tylko miejsce opieki i pracy nad zbiorami muzealnymi, to również miejsce przyjazne dla zwiedzających. I chociaż teraz muzea nie mogą zapraszać zwiedzających ze względu na pandemię, to Muzeum Fotografii zachęca by po zniesieniu restrykcji koniecznie zaplanować wizytę w oddziale przy ul Józefitów, gdzie już czeka atrakcyjny program edukacyjny.

Podczas specjalnych oprowadzań po obiekcie edukatorzy MuFo opowiadać będą o  „muzealnym życiu” obiektu od chwili, gdy trafia on do muzeum, aż do momentu zajęcia miejsca w magazynie lub na wystawie. W trakcie zwiedzania będzie można wejść do nowoczesnych muzealnych magazynów, pracowni konserwacji i digitalizacji, a także otrzymać fachową poradę w obszarze opieki nad domowym archiwum. W programie znajdzie się też miejsce na spotkania z fotografami, artystami wizualnymi, teoretykami i naukowcami, na zapoznanie z klasycznymi technikami wykonywania zdjęć oraz na specjalny cykl filmowy o związkach fotografii z obrazem ruchomym. Oferta zwiedzania, którą przygotował zespól Muzeum Fotografii jest unikalna bo oparta na dostępności niemal całego budynku dla publiczności, odpowiadająca na szereg pytań dotyczących pracy z zabytkiem, pracy muzealnika oraz zasadach ochrony i bezpieczeństwa obiektu muzealnego.

Inwestycja przy ul. Józefitów została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Miejskiej Kraków. Całkowita wartość projektu inwestycyjnego wyniosła 25 274 435,82 zł. Dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kraków to 10 601 123,19 zł.

Kończy się remont w siedzibie przy Rakowickiej 22A

Jesienią 2021 r. w budynku dawnej Zbrojowni przy ulicy Rakowickiej 22A zostanie otwarta nowa siedziba główna Muzeum Fotografii w Krakowie. Będzie to już trzeci, obok zmodernizowanej willi przy Józefitów 16 oraz Strzelnicy, oddział MuFo. Budynek wraz z otaczającą go działką miasto wykupiło od Agencji Mienia Wojskowego z przeznaczeniem na rozbudowę i stworzenie głównej siedziby Muzeum Fotografii. Zaadaptowany i poddany termomodernizacji zabytkowy budynek liczący ponad 3300 metrów kwadratowych, będzie pełnił funkcje ekspozycyjne i edukacyjne. Znajdzie w nim także miejsce biblioteka wraz z czytelnią. Całość oferty MuFo uzupełniać będzie księgarnia oraz kawiarnia.

Prace budowlane rozpoczęły się w lipcu 2019 roku. Inwestycja obejmuje modernizacją zabytkowego budynku, prace konserwatorskie wewnątrz, przy elewacji oraz prace związane z renowacją ogrodzenia wzdłuż ulicy Rakowickiej. Zabytkowy budynek Zbrojowni nie mógłby pomieścić wszystkich funkcji muzealnych, stąd potrzeba rozbudowy. Wejście do budynku prowadzi  przez lekki, oszklony pawilon wejściowy, który nie przysłania zabytkowej elewacji. Na piętrze znajdzie swoje miejsce biblioteka z czytelnią, a na poziomie –1 powstaną przestrzenie wielofunkcyjne dla spotkań, wystaw, pokazów i działań edukacyjnych. Wjazd  do Muzeum został zorganizowany bezpośrednio z ulicy Rakowickiej. Powierzchnia użytkowa budynku zwiększy się z 1500 do 3300 m2.

Otwarcie budynku  dla  publiczności planowane jest na jesień 2021 r. Wtedy też zwiedzający będą mogli zobaczyć nową wystawę główną, zatytułowaną „Co robi zdjęcie”. Wystawa będzie przekrojową opowieścią o historii i znaczeniu fotografii w dzisiejszym świecie. Zadając pytanie „co robi” zdjęcie – a więc „jak działa”, ale także, w kolokwialnym rozumieniu – „co tworzy” czy „co składa się na” zdjęcie, zespół kuratorski sięga po szereg tematów związanych z procesem fotografowania, sposobami wykorzystania zdjęć i kulturowym znaczeniem fotografii. Na wystawie prezentowane będą obiekty z kolekcji MuFo. Planowana jest także pierwsza wystawa czasowa zatytułowana „Tu zaszła zmiana”. Wystawa będzie opowiadać o najnowszej, XXI-wiecznej polskiej fotografii.

Projekt finansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków oraz z Regionalnych Programów Operacyjnych.