Przy okazji remontu balustrady na kładce o. Bernatka, Muzeum Krakowa dostało 6 kłódek. Teraz poszukiwani są ich właściciele. Muzeum pragnie poznać historię tych kłódek, a zarazem historię związku osób, którego symbolem była zawieszona kiedyś na kładce kłódka. Te symbole miłości trafiły do kolekcji i przypuszczalnie znajdą swoje miejsce na wystawie w Muzeum Podgórza.