Mimo trwającej sytuacji epidemiologicznej nie ustają prace inwestycyjne prowadzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie. Obecnie na Klinach do 13 budynków podłączana jest sieć ciepłownicza. Do zainstalowania w ramach tej inwestycji jest 171 węzłów ciepłowniczych, a do wybudowania ponad 19 km sieci. W przyszłości z tej instalacji skorzystają również mieszkańcy budynków budowanych w ramach rządowego programu Mieszkanie+.

W tym roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie zrealizuje łącznie 570 projektów inwestycyjnych o wartości ponad 190 milionów złotych. 105 milionów złotych – to wartość zadań, jakie wykonane zostaną w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).