Na os. Kliny powstaje nowy budynek szkoły, przeznaczony dla około 600 uczniów (24 oddziały). Zaplanowane są 24 sale lekcyjne (w tym cztery pracownie), sala gimnastyczna z zapleczem, świetlica, biblioteka z czytelnią, kuchnia i stołówka. Przy szkole powstanie również boisko wielofunkcyjne. W północno-zachodniej części działki przewidziano 29 miejsc postojowych (w tym jedno dla osób niepełnosprawnych).

Szkołą powstaje między pętlą autobusową przy ul. Bartla a kościołem przy ul. bpa Albina Małysiaka. Odciąży sąsiednie szkoły, w szczególności SP nr 97 przy ul. Doktora Judyma 10 i SP nr 53 przy ul. Skośnej 8, a także zabezpieczy aktualne potrzeby oświatowe występujące w tym rejonie miasta.

Zakończone już zostały prace związane z wzniesieniem konstrukcji głównej budynku, wykonano niemal w całości prace związane z zadaszeniem i elewacją oraz przeszkleniami z profili szklanych sali gimnastycznej. W lipcu zakończone zostaną prace związane z wykonaniem stropodachu głównego budynku szkoły. Trwa montaż stolarki okiennej i ślusarki aluminiowej w zakresie fasad zewnętrznych. Na obiekcie postępują prace w zakresie wznoszenia ścian działowych, równolegle wykonywana jest instalacja elektryczna i sanitarna.

Przewidywany termin otwarcia to 1 września 2021 r. Planowany koszt inwestycji to 43 mln zł.