Na 450 metrach kwadratowych płyty Rynku Głównego w Krakowie powstał największy w Polsce układ okresowy pierwiastków chemicznych. Nietypową akcję zorganizowali studenci Wydziału Chemii UJ.

Narysowana tablica Mendelejewa ma wymiary 90 x 50 metrów. Aby mogła powstać, konieczny był zakup 50 kilogramów kredy w trzech kolorach – białym, żółtym i niebieskim. W tworzenie wielkiego układu okresowego było zaangażowanych około 200 osób. Byli to m.in. studenci Wydziału Chemii, uczniowie krakowskich szkół oraz krakowianie i turyści.

Krakowska tablica Mendelejewa jest największą w Polsce. Dotychczasowa rekordzistka, o wymiarach 10 x 13 metrów, była dziełem studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Układ okresowy pierwiastków chemicznych zaprezentował 6 marca 1869 roku Dmitrij Mendelejew. Rosyjski chemik wszystkie znane wówczas pierwiastki zestawił w tabeli, szeregując je według mas atomowych. Zauważył też pewną prawidłowość, że ich właściwości powtarzają się okresowo. Skonstruowana tablica zawierała około 90 pierwiastków. Uczony jednak już wtedy przewidział, że muszą istnieć jeszcze pierwiastki nieodkryte i uwzględniał dla nich odpowiednie miejsce.

Obecnie układ okresowy zawiera 118 pierwiastków. Ostatnio powiększył się w listopadzie 2016 roku, kiedy dodano cztery kolejne o liczbach atomowych 113, 115, 117 i 118. Część pierwiastków nosi nazwy od nazwisk znanych badaczy, jak np. Wilhelma Röntgena, Alfreda Nobla, Mikołaja Kopernika, Nielsa Bohra czy właśnie Dmitrija Mendelejewa. Inne z kolei skrywają krainy geograficzne: Ameryk od Ameryki, Gal od Galii, Skand od Skandynawii czy najbliższy Polakom, odkryty przez Marię Skłodowską-Curie, Polon.

4