23 listopada w Szkole Podstawowej nr 134 odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Stanisława Lema. Wśród zaproszonych gości pojawiła się również z-ca prezydenta Krakowa – Anna Korfel-Jasińska.