Przy ul.Wielkanocnej w Krakowie powstaje odwodnienie, takie jak pod niejednym parkingiem czy lotniskiem, czyli tam, gdzie nie ma rowów odwadniających. Pod powierzchnią ulicy układane są 6-tonowe betonowe koryta.

Teren przy ul. Wielkanocnej, na którym powstaje nowa kanalizacja deszczowa, jest tak wąski, że zabrakło miejsca na rów odwadniający. Kanał deszczowy o przekroju 90 cm powstaje pod drogą. Niebawem woda spływająca w pobliskich wzniesień zostanie odprowadzona prosto do Wisły.

Kanał „pod” to optymalne wykorzystanie ul.Wielkanocnej. Dzięki takim innowacyjnym rozwiązaniom swoje miejsce na drodze mają i kierowcy i piesi.