Od listopada dostępna jest Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem w ulepszonej formie. Dzięki niej rodziny te mogą korzystać ze zniżek i specjalnie przygotowanych dla nich przywilejów głównie na terenie Krakowa.

Powstała nowa, rozszerzona formuła Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem. Od 5 listopada krakowianie mogą składać wnioski o jej wydanie. Uprawnia ich do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, a także do skorzystania z 50% zniżki na zakup biletów do miejskich instytucji publicznych, takich jak teatry, muzea, krakowski ogród zoologiczny, czy baseny miejskie. Dodatkowo mogą skorzystać z ofert, które przygotowali prywatni partnerzy programu.

– Do tej pory, przed poszerzeniem programu Kraków dla Rodziny „N”, mogły z niego korzystać wyłącznie rodziny, które mieszkają na terenie Gminy Miejskiej Kraków z przynajmniej jednym dzieckiem niepełnosprawnym do 16. lub 25. roku życia wraz z rodzeństwem, lub placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzone również przez Gminę – mówi Mateusz Płoskonka, dyrektor Biura Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie. – Po wprowadzonej zmianie, dorosłe dzieci niepełnosprawne powyżej 25. roku życia również mają możliwość otrzymania karty – dodaje.

Uchwała wydana przez Radę Miasta Krakowa uwzględnia nową grupę uprawnionych, czyli dorosłe dzieci niepełnosprawne. Dokumentem, który jest konieczny do otrzymania przywilejów, jest orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym orzeczeniem wydanym przez inne organy rentowe. Ponadto uprawnienia stają się dostępne także dla dwóch opiekunów faktycznych zamieszkujących ze wskazanymi wyżej osobami niepełnosprawnymi.

Mieszkańcy Krakowa mogą składać wnioski o wydanie Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem, a także o przedłużenie jej ważności w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Krakowa, przy ul. Stachowicza 18.

Więcej informacji o karcie, regulaminie i składaniu wniosków na stronie: krakow.pl/bezbarier/kkrn.