14 lipca została oddana do użytku kładka turystyczna w okolicy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Nowo otwarta inwestycja znacznie usprawni komunikację między Centrum Jana Pawła II i Sanktuarium. To nie koniec dobrych wieści dla mieszkańców tej części Krakowa – powstaje przystanek SKA i kładki piesze przez magistralę kolejową.

Kładka piesza to element szerszego programu inwestycyjnego Miasta w dzielnicy Łagiewniki, która – dzięki Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – staje się jednym z ważniejszym punktów na turystycznej mapie Krakowa.

– Turystyka sakralna należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi  lokalnego rynku turystycznego. Oddana dziś kładka piesza znacznie usprawni komunikację pieszą między Centrum Jana Pawła II i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – mówił Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podczas otwarcia inwestycji. Przypomniał, że już wcześniej Miasto rozbudowało układ drogowy i rowerowy w tym rejonie.

W 2015 roku zakończyliśmy realizację dwuetapowego projektu unijnego związanego z Łagiewnikami – zaznaczył Jacek Majchrowski. Pierwszy etap prac obejmował m.in: budowę dwóch połączeń z układem istniejących ulic: połączenia z ulicą Herberta oraz połączenia z ulicą Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, ponadto budowę ronda, a także jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, kanalizacji sanitarnej i opadowej, oświetlenia ulicznego oraz nasadzenia zieleni. Zadanie zakończono w czerwcu 2011 roku.

W drugim etapie, obok dalszej  rozbudowy dróg chodników ścieżek rowerowych wykonano jednoprzęsłowy most przez rzekę Wilgę o długości ok. 35 m i szerokości jezdni 7 m wraz z obustronnymi chodnikami i oświetleniem na masztach. Powstała też kładka pieszo-rowerowa na rzece Wildze łącząca małe rondo z lewym brzegiem rzeki Wilgi po stronie Centrum Jana Pawła II. Ten etap prac zakończył się w 2015 roku.

Warto wiedzieć, że oddanie do użytku pieszej kładki nie kończy inwestycyjnego programu Miasta w tej części Krakowa. Trwa budowa przystanku Kraków – Sanktuarium dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. W ramach inwestycji wykonywane są perony przystankowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadaszenia, schody, pochylnie, windy), dwie kładki piesze z windami dla osób z ograniczoną mobilnością nad układem torowym i peronami, parking dla samochodów osób niepełnosprawnych oraz parking dla rowerów. Aktualnie kończy się I etap prac obejmujący budowę peronów przystankowych, kładki południowej wraz z dojściami pieszymi, parkingu dla niepełnosprawnych.

ZOBACZ WIDEO: Nowa kładka w Łagiewnikach

Przedsięwzięcie będzie stanowić ważny węzeł przesiadkowy na mapie miasta i ułatwi dojazd pociągiem dla mieszkańców gmin położonych na południe od Krakowa. Z nowego przystanku na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej będą mogli korzystać pielgrzymi przybywający do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz Centrum Jana Pawła II. – Co najistotniejsze jednak, dzięki budowie aż dwóch kładek przez magistralę kolejową, na inwestycji zyskają korzystać mieszkańcy okolicznych osiedli, dla których obecnie tory są barierą nie do pokonania – podkreślał Prezydent Majchrowski.

Warto wiedzieć, że koszt budowy przystanku wraz z infrastrukturą to 28 774 600,26 zł, z czego 23 799 999,96 zł to unijne dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.