Jedna z ważniejszych ulic na północy Krakowa przestanie być podzielona na dwa odcinki. Chodzi o ul. Henryka Pachońskiego, która po wybudowaniu linii tramwajowej do Górki Narodowej zostanie połączona w jeden trakt, liczący blisko 1,5 km długości.

Nowa ulica Pachońskiego to jedna z wartości dodanych realizowanego przez ZIM projektu pod nazwą „Linia Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej”. Obecnie ta jedna z ważniejszych dróg w północnej części Krakowa podzielona jest na dwa odcinki: pierwszy rozpoczyna się od ul. Łokietka i kończy na skrzyżowaniu z ul. Zielińską. Następnie, patrząc na wschód, ulica Pachońskiego zanika, by kilkaset metrów dalej pojawić się ponownie od skrzyżowania z ul. Górnickiego do ronda przy ul. Mackiewicza.

Ta nietypowa sytuacja zmieni się po wybudowaniu linii tramwajowej do Górki Narodowej. W ramach zadania zostanie wybudowane połączenie obu odseparowanych obecnie odcinków. Patrząc od strony zachodniej, pomiędzy pawilonem handlowym a ośrodkiem zdrowia powstanie nowe skrzyżowanie, dzięki któremu w ulicę Pachońskiego włączy się linia tramwajowa biegnąca od Krowodrzy Górki. To będzie też miejsce, gdzie stykać się będzie układ drogowy pomiędzy ulicami Opolską i Pachońskiego oraz przygotowywaną do budowy Trasą Wolbromską. Od nowego skrzyżowania linia tramwajowa pojedzie w kierunku wschodnim, po południowej stronie ul Pachońskiego, bliżej zabudowy wielorodzinnej. Na tym odcinku (do ul. Zielińskiej), ul. Pachońskiego będzie miała łącznie trzy pasy ruchu licząc z pasami włączeniowymi. Znajdzie się tam miejsce dla chodnika i ścieżek rowerowych. Po południowej stronie będzie biegła linia tramwajowa.

Od skrzyżowania z ulica Zielińską do ul. Górnickiego powstaje zupełnie nowy ciąg drogowo-tramwajowy. Szerokiemu na 7,5 m torowisku towarzyszyć będzie jezdnia – brakujące ogniwo w ul. Pachońskiego – o szerokości między 6 a 6,5 m, gdzie zmieści się po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Podobny układ zostanie zastosowany na odcinku od ul. Górnickiego do skrzyżowania z ulicami Mackiewicza i Siewną: ruch tramwajowy po południowej stronie, ruch drogowy po północnej. Na tym odcinku powstaje most nad rzeką Białucha i przepust nad potokiem Bibiczanka, wszystko po to, by umożliwić przejazd tramwaju i wybudować brakujący odcinek ul. Pachońskiego.

Łącznie, nowa ulica Pachońskiego od skrzyżowania z Trasą Wolbromską do skrzyżowania z ulicą Mackiewicza i Siewna, będzie miała niecałe 1,5 km długości. Co ważne, zdecydowana większość torowiska na tym odcinku będzie zielona – pomiędzy szynami będzie rosła trawa, a w trosce o bytujące w tym rejonie zwierzęta zostaną zastosowane rozwiązania minimalizujące wpływ ruchu na środowisko, m.in. tzw. ciche torowisko, znane też jako „pływająca szyna”, a w rejonie Białuchy i Bibiczanki – suche półki umożliwiające migrację płazom i innym gatunkom zwierząt.

Jeśli chodzi o stan prac, zaawansowanie widać gołym okiem. Na przebudowywanych odcinkach ulicy Pachońskiego, jak i nowym fragmencie od ul. Zielińskiej do ul. Górnickiego trwają roboty drogowe i torowe. Założenie jest takie, by pod koniec tego roku gotowa była nowa ulica, a także większość torowiska.

Przypomnijmy, że budowa linii Krakowskiego szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej wraz z infrastrukturą drogową, rowerową i pieszą trwa od lipca 2020 roku. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „Intercor” Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych „Tor-Krak” Sp. z o.o. Zgodnie z kontraktem, realizacja zadania powinna zakończyć się w 2022 roku.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 na łączną kwotę ok. 151 mln zł.