Odbyły się kolejne rozmowy władz miasta i przedstawicieli rządu, przybliżające do podjęcia decyzji w sprawie organizacji wydarzenia. Poruszono temat finansowania przez rząd pozostałych, niesportowych inwestycji. Nad specustawą dotyczącą organizacji igrzysk pracowały komisje senackie. Przyjęły one dokument bez poprawek, teraz trafi on do Senatu.