W Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza zostały oddane do użytku zmodernizowana Pracownia Mikrobiologii, Centralnej Sterylizatorni oraz zakupiony tomograf komputerowy i aparatura medyczna. Nowe pomieszczenia oraz aparaturę medyczną poświęcił ks. kardynał Stanisław Dziwisz. W wydarzeniu wziął udział Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 r. w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza, dofinansowanych z budżetu miasta Krakowa, utworzono Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych dla potrzeb mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W ramach inwestycji wykonany został II etap przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni i Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej – wykonano prace ogólnobudowlane i instalacyjne. Łączna powierzchnia przebudowanych pomieszczeń to ok. 600 m2. Dodatkowo, zakupiono pierwsze wyposażenie, niezbędne dla właściwej pracy Sterylizatorni, w tym m.in. sterylizatory parowe, myjki, stację demineralizacji wody, centralny system dozowania środków chemicznych do myjni-dezynfektorów oraz inny drobny sprzęt medyczny i wyposażenie gospodarcze.

Dokończono przebudowę Pracowni Mikrobiologii w zakresie adaptacji  pomieszczeń dla potrzeb administracyjnych Szpitala. Ogólna powierzchnia przebudowanych pomieszczeń to ok. 270 m2. Dodatkowo doposażono Pracownię Mikrobiologii w aparaturę i sprzęt do badań. Zakupiono m.in. wirówkę laboratoryjną, mikroskopy laboratoryjne, chodziarki, cieplarkę, suszarkę laboratoryjną, łaźnię wodną i płytę grzewczą.

Całkowity koszt zadania w 2015 roku wyniósł 5 767 372 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Miasta Krakowa 5 718 926 zł.

Szpital zakupił nowy sprzęt i aparaturę medyczną, w tym: tomograf komputerowy z wyposażeniem dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej, sterylizator plazmowy z wyposażeniem dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni, zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią dla potrzeb Oddziału Kardiologii z Intensywną Terapią, testery aparatury medycznej dla potrzeb Działu Aparatury Medycznej, kardiomonitory dla potrzeb Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, elektrokardiografy dla potrzeb Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii oraz stanowisko do resuscytacji noworodka dla potrzeb Oddziału Noworodków i Wcześniaków z Intensywnej Terapii.

Całkowity koszt zakupów inwestycyjnych to 2 520 076 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Miasta Krakowa: 2 479 000 zł.

Środki z budżetu Miasta Krakowa przeznaczone na zadania inwestycyjne w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w roku 2015 wyniosły: 8 197 926 zł, natomiast w latach 1999 – 2015 wyniosły łącznie 68 824 332 zł.