Nowe Miasto to strategiczny projekt miejski, który planowany jest w rejonie Płaszowa i Rybitw, w południowo-wschodniej części Krakowa. Ten obszar charakteryzuje się dużą różnorodnością, jeśli chodzi o profil gospodarczy znajdujących się tam firm. Na tym terenie mieszczą się zarówno przedsiębiorstwa produkcyjne, o charakterze wytwórczym oraz pełniące funkcje magazynowe. Obszary kolejowe w rejonie stacji Płaszów to natomiast najważniejszy element krakowskiego węzła kolejowego, tak w ruchu pasażerskim, jak i towarowym.

Wraz z wprowadzaniem na ten teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i pojawieniem się tutaj nowych mieszkańców, konieczne będą zmiany tych terenów poprzemysłowych i pokolejowych, w kierunku funkcji użyteczności publicznych, biurowych, przemysłu wysokich technologii, które będą powiązane z planowaną tutaj zabudową mieszkaniową. Aby zrealizować taki projekt niezbędny będzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowe Miasto.