Dobiegła końca modernizacja ogródków zabaw, które na co dzień służą trzem krakowskim Klubom Rodzica prowadzonym przez miejskie instytucje kultury. Na placach zrewitalizowano zieleń, namalowano pola do gier, m.in. w klasy i ślimaka, oraz zamontowano ciekawą małą architekturę, jak drewniane tarasy czy wiklinowe szałasy, zjeżdżalnie, huśtawki i drabinki.

Zadanie pod nazwą „Modernizacja i doposażenie istniejących ogrodów zabaw w zakresie elementów małej architektury oraz zieleni w ramach projektu Kluby Rodziców” realizował Zarząd Zieleni Miejskiej.

Klub Rodziców „Wróblowice” mieści się przy ul. Niewodniczańskiego i jest prowadzony przez Centrum Kultury Podgórza. W jego otoczeniu wykonano prace warte 216 tys. zł. W miejscu betonowego placu pojawił się drewniany taras z modrzewia olejowanego, nawierzchnia z płyt betonowych z numerami od 1 do 10 do gry w klasy, wiklinowy szałas, gra rzut do celu, drewniane płotki i siedziska. Jest i ogródek edukacyjny, czyli kawałek rabaty zasypanej ziemią, gdzie dzieci będą sadzić swoje warzywa. Całość uzupełniają wygodne ławki, bezpieczne  nawierzchnie ze zrębków drewnianych, trawniki i nowe rabaty z nasadzeniami oraz oczywiście odnowione, uwielbiane przez dzieci urządzenia: piaskownica, bujaki, huśtawka i domek ze zjeżdżalnią. Oferta zajęciowa klubu jest różnorodna i opracowana specjalnie na potrzeby małych dzieci (już od pierwszych miesięcy życia) oraz ich rodziców i opiekunów. W 2019 roku odbyło się tu 100 spotkań i warsztatów.

Urozmaicone otoczenie zyskał też drugi Klub Rodziców podlegający pod Centrum Kultury Podgórza – czyli Klub „Rybitwy” przy ul. Rybitwy. Zamontowano wygodne ławki, stoliki do gier, urządzenie z olejowanego drewna robinii, które jest połączeniem zjeżdżalni, huśtawki i drabinki z linami, a także szałas i tor z wikliny, urządzenie z wiszącymi belkami, drewniane bale ułożone poziomo w formie toru. Pojawiły się malowane na nawierzchni gry: w kółko i krzyżyk, klasy, twister i ślimak, ale i piaskownica oraz bezpieczna nawierzchnia do gry w koszykówkę. I oczywiście urządzona zieleń – trawniki i  nowe rabaty z nasadzeniami. Koszt prac wyniósł 634 tys. zł.

Projekt modernizacji objął również placyk wokół Klubu „Karino”  znajdującego się przy ul. Truskawkowej, który jest filią Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta. W ogródku, pośród trawników i rabatek z nasadzeniami, zamontowano karuzelę, huśtawki, sprężynowiec, zewnętrzną siłownię, zestaw zabawowy, piaskownicę oraz wygodne ławki i stół. Prace kosztowały 251 tys. zł.

W Krakowie działa obecnie 41 Klubów Rodziców z dziećmi do lat trzech – pierwsze osiem pojawiło się w 2015 r. jako pilotaż. Od tamtej pory ich sieć jest sukcesywnie rozwijana i modernizowana. Klubowe zajęcia cieszą się ogromną popularnością – w 2019 r. odbyło się ich ponad 4 tys., a skorzystało około 45 tys. osób. Lokalizacja kolejnych placówek jest tak planowana, aby mieszkańcy wszystkich dzielnic Krakowa mieli do nich komfortowy dostęp. Na dofinansowanie całorocznej działalności Klubów Rodziców w zeszłym roku przeznaczono 618 tys. zł, a organizacje pozarządowe otrzymały na ten cel dotacje w wysokości 1,1 mln zł.

Głównym celem Klubów Rodziców jest tworzenie przestrzeni przyjaznej rodzicom i dzieciom. To miejsca spotkań i integracji – rodzice i opiekunowie mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, dobrymi praktykami i problemami związanymi z posiadaniem i wychowaniem potomstwa oraz tworzyć nieformalne grupy wsparcia. Można tu porozmawiać ze specjalistami – psychologiem, pielęgniarką środowiskową, położną, logopedą, dietetykiem, pedagogiem, ratownikiem medycznym czy prawnikiem – i zasięgnąć porady. Rodzice z dziećmi uczestniczą w warsztatach edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych, m.in. rozwijających umiejętności rodzicielskie, promujących zdrowy tryb życia. Są też zajęcia dedykowane ojcom. Dzieci mogą przychodzić na zajęcia ruchowe, umuzykalniające czy naukę języka obcego. W ofercie kubów są także zajęcia skierowane do dzieci niepełnosprawnych.

Do marca 2020 r. Kluby Rodziców działały w trybie stacjonarnym, potem przeniosły się do sieci, aby wesprzeć rodziców i dzieci w trudniej sytuacji izolacji domowej. W trybie on-line odbyło się około 2 tys. zróżnicowanych zajęć – m.in. ruchowe, plastyczne, gimnastyczne, muzyczne, zabawy dla rodziców i dzieci czy spotkania ze specjalistami. Dzięki takiej formie zajęć rodzice mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji i porad przez komunikatory społecznościowe, np. WhatsApp, Skype, Facebook, ZOOM czy telefon. Od 15 czerwca Kluby Rodziców wznawiały prowadzenie zajęć stacjonarnych z zachowaniem wymaganych reżimów sanitarnych.