W ostatnich dniach nowe tablice osiedlowe pojawiły się na os. Kolorowym, os. Handlowym, os. Centrum C, os. Krakowiaków i os. Sportowym. Na każdej z nich znajduje się mapka, notatka o nazwie i dacie powstania osiedla. Pracy nad projektem towarzyszyło odtworzenie i opracowanie graficzne liternictwa, charakterystycznego dla dawnych nowohuckich tabliczek z nazwami ulic.