Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie powstał nowy kierunek studiów – Global Business Services. Ma on kształcić przyszłych pracowników międzynarodowych firm. To ważna informacja biorąc pod uwagę fakt, że Kraków jest liderem pod względem zatrudnienia w centrach usług biznesowych w Polsce.

Promocji kierunku studiów, który powstał we współpracy ze Związkiem Liderów Sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych (ABSL), poświęcona była konferencja prasowa, która odbyła się we wtorek, 8 czerwca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wzięli w niej udział: zastępca prezydenta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju – Jerzy Muzyk, rektor UEK – prof. dr hab. Stanisław Mazur, prezes Zarządu Shell Polska i prezes ABSL – Piotr Dziwok, dyrektor zarządzający globalną strukturą centrów nowoczesnych usług dla biznesu firmy Hitachi Vantara – Tomasz Brzostowski oraz prof. dr hab. Marek Ćwiklicki z Katedry Zarządzania Organizacjami Publicznymi UEK.

– Najważniejszymi spośród strategicznych celów Krakowa są zrównoważony rozwój, budowanie gospodarki opartej na wiedzy oraz wysoka jakość życia mieszkańców. Przykład powstającego kierunku studiów, związanego z nowoczesnymi usługami biznesowymi, obrazuje całościowe rozumienie potrzeb rozwojowych naszego miasta: kolejny profil kształcenia uzupełnia szeroką paletę specjalizacji oferowanych na krakowskich uczelniach, a zbliżanie sektorów nauki i biznesu traktujemy jako jedno z koniecznych działań, umożliwiających rozwój w konkurencyjnym świecie. Wreszcie – wysoka jakość życia mieszkańców, którą traktujemy priorytetowo, często staje się kluczowym argumentem za wyborem Krakowa jako miejsca nauki, pracy czy zakładania rodziny – podkreśla Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa.

Kraków wyjątkowym miastem na mapie Europy

Kraków jest liderem pod względem wielkości zatrudnienia w centrach usług biznesowych w Polsce. Pracuje tu prawie co czwarta osoba zatrudniona w sektorze w Polsce, czyli 77 700 osób. To w stolicy Małopolski można obserwować rozwój największych centrów, których rola jest często strategiczna dla funkcjonowania globalnych graczy. Rozwój sektora w Krakowie jest możliwy dzięki atrakcyjnej ofercie zarówno dla inwestorów, jak i pracowników.

Kraków konsekwentnie znajduje się w czołówce globalnych rankingów stanowiących o atrakcyjności miast najchętniej wybieranych przez międzynarodowych inwestorów. W 2020 roku Kraków zajął 10 miejsce w rankingu miast przyszłości fDi Intelligence, co czyni stolicę Małopolski miejscem z przyszłością dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę zawodową.

Nowo powstały kierunek jest odpowiedzią na ciągły dynamiczny rozwój sektora, w którym obecnie zatrudnionych jest ponad 350 000 osób w około 1 600 centrach usług, należących m.in. do największych i najnowocześniejszych firm na świecie.

Biznes, nauka, miasto – razem dla rozwoju kompetencji przyszłości

Kierunek GBS przygotuje studentów do rozwoju międzynarodowej kariery w centrach biznesowych należących do największych firm na świecie. Wśród partnerów kierunku obok ABSL znalazło się 25 czołowych podmiotów sektora. To pierwszy kierunek w Polsce, który został stworzony od podstaw przez biznes i naukę, by kształcić pracowników dla sektora funkcjonującego w otoczeniu rozwijających się technologii i nowych gałęzi gospodarki. Pierwszy rocznik kierunku w 3-letnim trybie licencjackim rozpocznie edukację już w październiku 2021 roku.

Studiuj już od października

Już od października 2021 r. studenci kierunku Global Business Services będą mogli zdobywać umiejętności, które są kluczowe z perspektywy sektora nowoczesnych usług biznesowych: kompetencje przyszłości związane z finansami, analizą danych, nowoczesnymi technologiami a także uniwersalnymi umiejętnościami miękkimi takimi jak: praca zespołowa, zarządzanie zmianą, umiejętność współpracy w międzynarodowym środowisku biznesowym.

Studenci kierunku GBS będą mogli już od pierwszego semestru wybrać przedmioty, które najbardziej odpowiadają ich zainteresowaniom.

Kierunek oferuje do wyboru trzy ścieżki edukacyjne:

  • Zarządzanie projektem międzynarodowym (International project management)
  • Analityka biznesowa (Business Intelligence)
  • Zarządzanie marką (Brand management)

Zajęcia będą prowadzone zarówno po polsku, jak i po angielsku, żeby przybliżyć angielską terminologię z danego tematu. Studenci będą mieli dwa języki obce (w tym Business English). Dodatkowo będą mogli uczestniczyć w projektach badawczych (80 godzin), realizowanych pod nadzorem pracownika w ramach godzin kontaktowych. W przeciwieństwie do praktyk, projekty mają na celu testowanie, tworzenie i rozwijanie teorii związanych z prowadzeniem globalnego biznesu. Partnerzy kierunku oferują też praktyki (120 godzin) realizowane w firmach. W każdej z nich studenci będą pod okiem mentora realizować własny projekt. Studenci będą też przygotowywali prace dyplomowe na tematy dotyczące funkcjonowania firm partnerskich i ich otoczenia, a także z opcją tzw. prac zamawianych, czyli poświęconą tematowi zgłoszonemu przez firmy partnerskie.

– Znaczenie szkół wyższych w kształtowaniu postaw kolejnych pokoleń wydaje się być nie do przecenienia. Samodzielność w kreowaniu myśli i kształtowaniu własnego zdania, czy doświadczenie zagadnień kultury wysokiej, to tylko nieliczne cechy stanowiące o profilu absolwenta uczelni – podkreśla dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

– W tym duchu od blisko 100 lat realizujemy misję wskazaną przez naszego założyciela – „Poznawać wartości i przyczyny rzeczy” (łac. Regnum cognoscere causas et valorem), stając się miejscem wyjaśniania świata i zdobywania wiedzy dla ponad 150 tysięcy naszych wychowanków. Bazując na wieloletnim doświadczeniu oraz starannie przyglądając się współczesnym zjawiskom, trendom i wymaganiom rynku pracy, stale udoskonalamy naszą ofertę dydaktyczną. Dlatego też w tym roku planujemy uruchomić aż trzy nowe kierunki: zarządzanie projektami, przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce oraz Global Business Service. Jestem przekonany, iż dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i kształceniu, nasi absolwenci są nie tylko poszukiwani, ale również bardzo konkurencyjni na coraz bardziej wymagającym i dynamicznym rynku pracy – dodaje.

ABSL

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych zrzesza ponad 220 największych światowych firm, reprezentujących sektor, w którym zatrudnionych jest obecnie w Polsce ponad 350 000 osób. Ponad 1,5 tys. centrów usług, rozproszonych w ponad 50 miastach, tworzy prężny ekosystem wspierający innowacyjne rozwiązania wdrażane przez międzynarodowe korporacje. Celem jest budowanie atrakcyjnych i zrównoważonych ekosystemów, które dzięki temu pozytywnemu zaangażowaniu stworzą nowe, wartościowe miejsca pracy i w sposób odpowiedzialny będą rozwijać inwestycje i biznes w lokalnych społecznościach.