Niebawem każde dziecko będzie mogło się poczuć jak Indiana Jones i odkrywać starożytne skarby, a to dlatego, że przy Muzeum Archeologicznym powstanie plac zabaw, w którym znajdą się jaskinia, szałas, chata i kamienica.

Według projektu cały teren podzielony będzie na pięć pasów m.in. pas zieleni, pas urządzeń do zabawy, przeplatający się z głównym ciągiem komunikacyjnym. Wzdłuż muru zlokalizowane są siedziska dla opiekunów, a tablice na murze stanowią warstwę edukacyjną.

Kolejne strefy wyznaczone są przez cztery główne urządzenia do zabawy – tunel, zjeżdżalnie, labirynt i huśtawki – otoczone roślinnością, która pozwoli wydzielić daną strefę z większej przestrzeni. Wzdłuż muru pojawią się ławki ze stolikami oraz drewniany podest, na którym mogą bawić się najmłodsze dzieci (pozostające jeszcze przy rodzicach).  Rolę “rynku” spełni plac do gier zespołowych. Ta wielofunkcyjna przestrzeń może być wykorzystywana do prowadzenia warsztatów, organizacji przedstawień i innych wydarzeń rodzinnych. Dominującym w projekcie materiałem, jest drewno – cztery główne urządzenia do zabawy są obudowane drewnem. Materiał ten pojawia się również na ławkach, podestach oraz w urządzeniach katalogowych (kręciołki). Materiałem uzupełniającym (tam, gdzie to konieczne) będzie stal nierdzewna.

Nawierzchnie pod urządzeniami wykonane zostaną z mechanicznie obrobionych zrębków drewna w kolorze naturalnym. Pas komunikacji wykonany zostanie z nawierzchni mineralno-żywicznej, która jest wodoprzepuszczalna i trwała. Zaaranżowana roślinność także będzie odpowiadała poszczególnym epokom. Na placu pojawią się rośliny leśne, łany zbóż z makami i chabrami. Nasadzone zostaną także rośliny stanowiące osłony, wydzielające poszczególne strefy, a także rośliny okrywowe. Kolorystyka roślin oscyluje wokół bieli i koloru niebieskiego, czyli kolorów miasta Krakowa.

Warto wiedzieć, że ZZM otrzymał już ostatecznie pozwolenie na plac zabaw przy Hotelu Royal, a co za tym idzie w najbliższych dniach ogłosi przetarg na wykonawcę obiektu.

Archeologiczny ogród zabaw ze względu na bliskie sąsiedztwo Muzeum zmieni się w ludzkie siedziby z różnych epok: jaskinię, szałas, chatę i kamienicę. Jaskinią będzie drewniany pagórek do wspinania, szałasy do zestawy kilku zjeżdżalni, kamienice do huśtawki, a zamiast dużej karuzeli dostępne będą mniejsze kręciołki, rozsiane po całym terenie. Na placu zabaw pojawiają się w postaci elementów dekoracyjnych (przeskalowane szpile z epoki brązu), zabawowych (przęśliki na tablicy interaktywnej) oraz infrastruktury towarzyszącej (motyw wozu kołowego z wazy z Bronowic w pobliżu stojaka na wózki dziecięce). Wszystkie te nawiązania przedstawione będą w formie ciekawych graficznie i merytorycznie tablic edukacyjnych, umieszczonych na murze.

Plac zabaw poprzedzony będzie strefą wejściową, w której znajdzie się tablica z regulaminem placu zabaw oraz miejsce na tablicę ogłoszeń m.in na materiały edukacyjne przygotowane przez muzeum, a także na mapę dotykową dla niewidomych dzieci i opiekunów. W pobliżu znajdą się stojaki na rowery i wózki dziecięce. Najbardziej charakterystycznym elementem tej strefy będzie rzeźba – słupy inspirowane szpilami z epoki brązu, stanowiące zapowiedź wątków archeologicznych na placu zabaw oraz zachętę do wejścia.