System SIM ma uporządkować informacje o przestrzeni publicznej i ułatwić poruszanie się mieszkańcom i turystom. Krakowski system obejmuje m.in. oznakowanie punktów adresowych, tablice z nazwami ulic, plac, rond, tablice informacji drogowej kierujące do dzielnic oraz najważniejszych obiektów użyteczności publicznej, obiektów kulturalnych i rekreacyjnych, tablice z informacjami o patronie ulicy, a także szereg elementów oznakowania turystycznego.