Nowy żłobek przy ul. Wizjonerów 4/177 już otwarty dla maluchów! Placówka ta, wraz z drugim nowym żłobkiem przy ul. Bunscha 12/12U2, ma przygotowane miejsca dla pięćdziesięciu podopiecznych.

Żłobki przeznaczone są dla dzieci zamieszkałych na terenie Krakowa. Będą finansowane ze środków miasta, a miesięczna opłata rodzica lub opiekuna prawnego za opiekę i pełne wyżywienie dla dziecka wynosi 349 zł.

Przyjęcia do poszczególnych grup wiekowych będą prowadzone według kolejności zgłoszeń z uwzględnieniem następujących zasad:

  1. W pierwszej kolejności do żłobka przyjmowane będą dzieci z rodzin objętych programem Krakowska Karta Rodzinna 3+ lub programem Kraków dla Rodziny „N”, których rodzice/opiekunowie prawni przedłożą zaświadczenie, że dziecko dla którego ubiegają się o miejsce w żłobku, zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym (lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych) oraz zadeklarują pobyt dziecka w żłobku przez co najmniej osiem godzin dziennie.
  2. Następnie dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni przedłożą zaświadczenie, że dziecko, dla którego ubiegają się o miejsce w żłobku, zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym (lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych) oraz zadeklarują pobyt dziecka w żłobku przez co najmniej osiem godzin dziennie.
  3. Następnie dzieci, które nie spełniają wyżej opisanych kryteriów.

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej UMK: żłobek przy ul. Bunscha; żłobek przy ul. Wizjonerów.