Zakończyły się działania formalne, które umożliwiły przekazanie Domu im. Józefa Piłsudskiego miastu. Kraków remontuje niszczejący budynek, który ma duże znaczenie dla historii miasta i kraju. Sąd apelacyjny oddalił też roszczenia Związku Legionistów Polskich dotyczące promocji Krakowa.

Więcej informacji: https://www.krakow.pl/aktualnosci/277439,26,komunikat,miasto_odzyskalo_dom_im__jozefa_pilsudskiego.html