Miasto Kraków uruchomiło program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci. Zostały nim objęte dzieci z klas III, które uczęszczają do szkół podstawowych prowadzonych przez miasto. Jego celem jest zwiększenie skuteczności wykrywania i diagnozowania wad wzroku wśród dzieci w wieku 9-10 lat.

Poznaj szczegółowe informacje o programie [PDF].