Zarząd Transportu Publicznego zaprasza mieszkańców do testowania aplikacji, która ma na celu dynamiczne obliczanie opłat za przejazdy komunikacją miejską. Testy pozwolą na zebranie danych dotyczących funkcjonowania systemu i wyznaczą kierunek dalszych prac, aby docelowe rozwiązanie aplikacji było łatwe i przejrzyste w obsłudze dla pasażerów. Ponadto zebrane dane stanowić będą podstawę do opracowania przyszłego systemu biletowego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb pasażerów.