O idei powstania Krakowskiego Centrum Edukacji Klimatycznej, rozwiązaniach zastosowanych w siedzibie Centrum przy ul. Wielopole 17a i proklimatycznych działaniach miasta rozmawiali Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa i dr hab. inż. arch. prof. PK Przemysław Markiewicz-Zahorski z Politechniki Krakowskiej.

To mieszkańcy byli pomysłodawcami stworzenia Centrum. W 2021 r. grupa krakowian, która wzięła udział w pracach Krakowskiego Panelu Klimatycznego. Pomysł powstania KCEK przegłosowała większość z nich jako jedną z 32 rekomendacji panelowych.

Zgodnie z wytycznymi panelistów głównym zadaniem Centrum jest pokazywanie rozwiązań proklimatycznych i wspieranie mieszkańców w działaniach dla klimatu na co dzień.

Obecny na spotkaniu prof. Dariusz Bogdał, prorektor ds. naukowych Politechniki Krakowskiej mówił, że zmianom klimatycznym musimy przeciwdziałać – nie wtedy kiedy bardzo często są już nieodwracalne, ale na samym początku poprzez nasze postępowanie i naszą świadomość. To Centrum jest bardzo dobrą inicjatywą nie tylko dla miasta. Cieszymy się, że również Politechnika Krakowska w tym uczestniczy. Wierzę, że to miejsce będzie wymianą różnych poglądów oraz doświadczeń, które będą zapobiegały zmianom klimatycznym.

Podczas debaty wiceprezydent Andrzej Kulig dodał, że jego marzeniem jest, aby replikować to miejsce w wielu częściach Krakowa i niekoniecznie muszą być one prowadzone tylko przez miasto, ale także przez prywatne podmioty.

Prof. Przemysław Markiewicz-Zahorski z Politechniki Krakowskiej, który uczestniczył w procesie projektowania tego miejsca, mówił że był to trudny projekt, gdyż jest stary budynek i wiele pomysłów wymagało na przykład znalezienia odpowiednich firm. Szukaliśmy także rozwiązań, które będą symbolizowały podejście proklimatyczne.

Zwiększanie świadomości klimatycznej

Powstanie Centrum pokazuje jak ważne dla Miasta jest działanie proklimatyczne. – Z jednej strony wprowadzamy konkretne rozwiązania np. na rzecz poprawy jakości powietrza: obowiązujący i egzekwowany od 1 września 2019 r. zakaz palenia węglem i drewnem na terenie miasta czy uchwalona Strefa Czystego Transportu. W obu sprawach Kraków jest nadal jedynym miastem w Polsce, w którym obowiązują te regulacje. Inwestycje w tereny zielone, w transport publiczny, to wszystko są działania mające wpływ na klimat w Krakowie. Z drugiej zaś strony Kraków podejmuje działania na rzecz zwiększania świadomości klimatycznej, ekologicznej mieszkańców i Centrum, w którym jesteśmy to kolejny krok w tym kierunku – zaznacza Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa.

Proklimatyczne rozwiązania w Centrum

Dla Miasta najważniejsza jest wiarygodność. Trudno, żeby miejsce, które ma edukować o klimacie powstało z materiałów z plastiku, z wysokoemisyjnych materiałów. Dlatego ciekawy był sam proces powstawania tego miejsca. Sama decyzja o tym, by nie budować nowego budynku od podstaw, a wykorzystać już istniejące pomieszczenia ma znaczenie dla klimatu.

– Zależało nam, żeby każda decyzja była podejmowana odpowiedzialnie, stąd niezmieniona kuchnia, pozostawione flizy w toalecie pomalowane ekologiczną farbą, używane przedmioty, mnóstwo zieleni, naturalne materiały czy toaleta, którą będziemy spłukiwać wodą z mycia rąk – zapewnia Ewa Całus, pełnomocniczka prezydenta Krakowa ds. edukacji klimatycznej.

Chcemy stworzyć proklimatyczną społeczność Krakowa

Temat zmian klimatu na terenie miasta to wiele zagadnień. Wśród najważniejszych są: zieleń i bioróżnorodność, transport, energia, źródła ciepła, gospodarka wodą, odpadami, kwestie oszczędzania zasobów i ich lokalności. Takie spektrum tematów daje miastu możliwość stworzenia bardzo różnorodnego programu tego miejsca.

Wokół tych zagadnień Centrum zaprasza mieszkańców na warsztaty, gry, spotkania dyskusyjne, spotkania z ekspertami, edukatorami. – Chcemy zwiększać świadomość klimatyczną mieszkańców i mieszkanek Krakowa, miejscu kreatywnym, miejscu, które zaprojektowane jest jako miejsce spotkań, warsztatów, liczymy, że będzie to kuźnia pomysłów jak działać na rzecz klimatu, miejsce, które stworzy proklimatyczną społeczność w Krakowie – zaznacza Ewa Całus.

Wydarzenia na bieżąco w mediach społecznościowych

Śledź informacje i program na stronie krakow.pl/klimat oraz w mediach społecznościowych: na Facebooku i Instagramie.

Zgodnie z proklimatyczną ideą współdzielenia, Centrum będzie udostępniane na wydarzenia i aktywności związane z ochroną klimatu i edukacją. Osoby działające na rzecz klimatu będą miały możliwość wykorzystania tego miejsca do własnych przedsięwzięć.

Jesteś zainteresowany współpracą? Napisz maila na adres: cek.krakow@um.krakow.pl.

Piątkowa konferencja została zarejestrowana. Wkrótce udostępnimy relację.

Od początku działania Krakowskiego Centrum Klimatycznego, czyli w okresie zaledwie miesiąca czasu, to miejsce odwiedziło już około 600 osób.