W ramach działań usprawniających płynność przejazdu transportu publicznego w centrum Krakowa od 1 września na ulicy Długiej wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. Zmiany obejmą również ulicę Grzegórzecką i północną część mostu Grunwaldzkiego.

Na ul. Długiej na odcinku od ul. Szlak do ul. Słowiańskiej, czyli w miejscu gdzie dochodzi do największej liczby zatrzymań komunikacji miejskiej, spowodowanych nieprawidłowo zaparkowanymi pojazdami, wprowadzona zostanie strefa ograniczonego ruchu.

Upoważnionymi do wjazdu do strefy ograniczonego ruchu będą:

  • mieszkańcy z abonamentem postojowym typu K do sektora A1, A2, A3, A4
  • w godz. 18.00-10.00 i 13.00-14.00 wyłącznie dla i na czas wykonywania czynności ładunkowych oraz obsługi technicznej
  • rowery, dorożki konne, korpus konsularny, korpus dyplomatyczny, taksówki, poczta, UTO, hulajnogi elektryczne
  • służby specjalne, służby miejskie, oznakowana pomoc medyczna
  • dojeżdżający na teren posesji, garażu lub wykupionego miejsca zastrzeżonego
  • komunikacja miejska, motocykle
  • z zezwoleniem zarządu drogi.

Nowa organizacja ruchu w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy punktualności oraz płynności ruchu komunikacji zbiorowej.

Działania te wpisują się w podjętą w 2019 r. przez Radę Miasta Krakowa uchwałę w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zapewnienia przejezdności dla tramwajów w ciągu ul. Długiej.

Zmiany wprowadzone zostaną również na ul. Grzegórzeckiej (na odcinku od al. Daszyńskiego do ul Rzeźniczej). W związku z oczekiwanym powrotem do nauki stacjonarnej lub hybrydowej w szkołach oraz uczelniach i przewidywanym znacznym wzrostem natężenia ruchu samochodowego na tym odcinku ulicy, przywrócona zostanie organizacja ruchu, która funkcjonowała tam przed wdrożeniem czasowych rozwiązań będących konsekwencją obostrzeń pandemicznych.

Od września ruch samochodowy zostanie tym samym oddzielony od torowiska i przeniesiony na pas ruchu w miejsce obecnie funkcjonującej czasowej drogi dla rowerów.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami władz miasta, zmianą organizacji ruchu zostanie objęty również most Grunwaldzki. W północnej części mostu przywrócone zostaną dwa pasy dla ruchu samochodowego w kierunku Centrum Kongresowego ICE Kraków. O tych planowanych zmianach można przeczytać tutaj.