Forty artyleryjskie, pancerne, piechoty, wieżowe, cytadelowe, reditowe, bastiony, szańce, ostrogi, rogatki i wiele innych byłych obiektów militarnych wchodzi w skład Twierdzy Kraków. Łącznie to około 150 budowli. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zajmuje się 21. Obecnie część z nich jest remontowana.

Fort pancerny pomocniczy 52a „Łapianka” powstał w latach 1896-1902. Jest jednym z 14 podobnych fortów, powstałych w tym okresie w Krakowie, które uszczelniały zewnętrzny pierścień obrony miasta. Nieopodal fortu była zlokalizowana bateria artyleryjska do obrony dalekosiężnej.

W przyszłym roku otworzone zostanie w nim Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego.

1