“Omiń Korki” a w nich o najnowszej inwestycji kolejowej w Krakowie i działaniach na rzecz zminimalizowania utrudnień dla kierowców.

0