– Nowe parki będą symbolem narodzin najmłodszych krakowian i powstaną w sześciu lokalizacjach – powiedział Prezydent Jacek Majchrowski. Łączna powierzchnia specjalnych parków to ok. 35 ha, a z możliwymi poszerzeniami aż 62 ha. Przy założeniu nasadzeń 100 drzew na hektar daje to ok. 6 200 nowych sadzonek. Regulamin parków oraz wszelkie działania techniczne koordynował będzie Zarząd Zieleni Miejskiej.

W konferencji prasowej poświęconej prezentacji zaproponowanych lokalizacji dla Parków Krakowian udział wzięli: Jacek Majchrowski – Prezydent Krakowa, Elżbieta Koterba – Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Rozwoju Miasta oraz radna Anna Szybist.

– Od zeszłego roku miasto bardzo intensywnie dba o sprawy związane z zielenią. Odnawiamy parki już istniejące, jak park Krakowski czy Jordana i zakładamy też nowe – Reduty i Duchacki. Jak wiemy, parki to pomniki przyrody mające swoją tradycje, a pomysł krakowskich aktywistów na stworzenie parku dla nowo narodzonych dzieci bardzo nam się spodobał – powiedział Majchrowski. – Niebawem każdy mieszkaniec Krakowa na cześć urodzenia swojego dziecka będzie mógł posadzić drzewo, które będzie mogło być pielęgnowane i odwiedzane przez lata. Nasza propozycja dotyczy kilku miejsc, po to by mieszkańcy mieli bliską odległość do swojego drzewa – dodał Prezydent.

Charakterystyka poszczególnych proponowanych lokalizacji:

 1. ul. Księcia Józefa – powierzchnia terenu gminnego ok. 6,5 ha. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Przegorzały-Dolina Wisły” w większości przeznaczenie pod zieleń. Nieznaczna (ok. 1,5 ha) możliwość poszerzenia w kierunku zachodnim.
 2. ul. Markowskiego (obok Muzeum Lotnictwa) – powierzchnia terenu gminnego ok. 3,8 ha. Według studium cały obszar w terenach zieleni urządzonej o symbolu ZU, w znacznej część objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Ugorek-Wschód”) z przeznaczeniem na zieleń.
 3. ul. Ptaszyckiego – powierzchnia terenu gminnego ok. 4,4 ha. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Dolina Dłubni-Mogiła” w całości przeznaczenie pod zieleń. Możliwość poszerzenia o ok. 3 ha w kierunku południowym.
 4. ul. Falista (Kostrze) – powierzchnia terenu gminnego ok. 9 ha. Według studium cały obszar w terenach zieleni nieurządzonej o symbolu ZR, objęty sporządzanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Kostrze – rejon ul. Falistej”. Preferowany sposób zagospodarowania to park leśny m.in. ze względu przyrodniczych brak przesłanego do poszerzania.
 5. ul. Puszkarska (Bonarka) powierzchnia terenu gminnego ok. 3 ha. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Bonarka” przeznaczenie pod zieleń i tereny wód. Możliwość znacznego poszerzenia o ok. 14 ha.
 6. ul. Węgrzecka (Górka Narodowa –Wschód) powierzchnia terenu należącego do Skarbu Państwa ok. 8 ha. Według studium całe obszar w terenach zieleni nieurządzonej o symbolu ZR, objęty sporządzanym miejskim planem zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta „Krakowa”. Możliwość poszerzenia o ok. 9 ha w kierunku północno-zachodnim.

– Zasady i kryteria wskazywane przy wyborze lokalizacji parków dla krakowian dotyczą przede wszystkim dostępności komunikacyjnej i własności terenów Gminy Miejskiej Kraków, by możliwie szybko je uruchomić oraz dać możliwość rozwoju i poszerzania terenu w wypadku konieczności dużego zainteresowani. Każda z przedstawionych lokalizacji występuje w sąsiedztwie terenów zielonych i można ją powiększyć – powiedziała Elżbieta Koterba, Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Rozwoju Miasta.

Kryteria, którymi kierowano się przy wskazaniu propozycji lokalizacji Parków Krakowian:

 • dostępność komunikacyjna w tym komunikacją miejską;
 • możliwość rozwoju i poszerzania w przypadku wzrostu zainteresowania;
 • przeznaczenia terenów w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Krakowa i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;
 • struktury własności- bazę stanowią w większości nieruchomości gminne;
 • proporcjonalny rozkład przestrzenny na terenie miasta.

Anna Szybist, Radna Miasta Krakowa, dodała, że Parki Krakowian to oddolna akcja mieszkańców i aktywistów, na podstawie której powstała interpelacja i uchwała kierunkowa a w konsekwencji akceptacja radnych. – Nie każdy w Krakowie ma swój ogródek, dlatego inicjatywa ta wydaje się tym bardziej cenna na świętowanie narodzin dziecka. Mam nadzieję, że mieszkańcy będą chcieli te miejsca odwiedzać oraz że będzie to park z piknikami i organizowanymi urodzinami. Mieszkańcy mają szansę stworzyć parki od zera i połączyć ich istnieje także z aspektem edukacyjnym, ucząc szacunku do drzew – powiedziała Szybist.

Przy okazji konferencji Prezydent Majchrowski zaapelował do mieszkańców Krakowa o rozsądne podchodzenie do spraw związanych z wycinką drzew na swoich prywatnych posesjach, by nie doprowadzić do masowej dewastacji zieleni w związku z obowiązującymi od 1 stycznia zmianami w ustawie o ochronie przyrody.

Zobacz także:

1