Na co dzień różnią się poglądami politycznymi, w walce z bazgrołami mówią jednak jednym głosem. Dziś w akcję zamalowywania bohomazów na Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Spasowskiego 8 zaangażowali się reprezentanci najważniejszych partii politycznych. W inicjatywie Pogromców Bazgrołów uczestniczyła również Katarzyna Król, Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Edukacji i Sportu.

– Nasza akcja pokazuje, że problem zabazgranej przestrzeni jest czymś ponad podziałami, bo w taki sam sposób dotyka nas wszystkich. Mamy nadzieję, że to impuls do podjęcia kolejnych wspólnych działań dla estetycznego Krakowa – podkreśla Waldemar Domański, Pogromca Bazgrołów oraz przewodniczący Zespołu zadaniowego ds. ograniczenia Bazgrołów  w Krakowie.

Przypomnijmy, 8 lutego podczas spotkania z Prezydentem Krakowa, Waldemar Domański przedstawił raport na temat krakowskich bazgrołów, jak również zwrócił się z apelem o wprowadzenie niezbędnych zmian do polskiego prawa, dzięki którym można będzie w przyszłości ograniczyć akty wandalizmu w Polsce.

W trakcie dyskusji poseł PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zaproponował, żeby wszyscy posłowie razem, bez oglądania się na barwy polityczne wsparli ruch obywatelski Pogromców Bazgrołów. Korzystając z okazji, szef Pogromców zapytał, ile ma przygotować pędzli na to spotkanie. W odpowiedzi otrzymał deklarację, że wszyscy obecni posłowie chętnie wezmą udział w zamalowaniu miejskich bohomazów.

Kancelaria Prezydenta Krakowa w imieniu Pogromców Bazgrołów wysłała zaproszenia oraz niezbędne informacje dotyczące miejsca oraz godziny akcji. Po kilku dniach Pogromcy Bazgrołów otrzymali 17 odpowiedzi, w tym 5 deklaracji potwierdzających udział w wydarzeniu oraz 4 usprawiedliwienia.