11 nowych radiowozów za łączną kwotę 826 tysięcy otrzymali strażnicy miejscy od Gminy Miejskiej Kraków. Kluczyki do samochodów wręczył Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

– Samochody to dla strażników podstawowe narzędzie pracy. Intensywnie eksploatowane szybko się zużywają, dlatego też staramy się je, w miarę możliwości, stopniowo wymieniać. W 2013 roku zakupiliśmy 6 radiowozów, w 2014 – 4, teraz przekazujemy strażnikom 11 pojazdów, które, jak mam nadzieję, ułatwią wykonywanie codziennych obowiązków – powiedział Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

– Zbliżające się Światowe Dni Młodzieży powodują, że zapotrzebowanie na sprawny sprzęt jest coraz większe. Bardzo dziękuję przekazane radiowozy, jestem przekonany, że będą nam doskonale służyć – podkreślił Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa Adam Młot.

Wśród 11 przekazanych strażnikom miejskim pojazdów znajduje się jeden specjalistyczny samochód umożliwiający zgodny z prawem przewóz osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Takie auto jest szczególnie potrzebne w sytuacjach gdy trzeba przewieźć osobę na wózku do Miejskiego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, noclegowni czy ogrzewalni. Strażnicy miejscy otrzymali też dwa pojazdy ekologiczne z napędem hybrydowym. Z uwagi na ich ekologiczny charakter funkcjonariusze będą ich mogli używać do patrolowania ścisłego centrum – w rejonach gdzie przeciwdziałanie niskiej emisji to sprawa najwyższej wagi.