W pierwszym miesiącu obowiązywania zakazu spalania paliw stałych strażnicy miejscy przeprowadzili już ponad 500 kontroli. Funkcjonariusze ujawnili 19 wykroczeń, nałożyli 8 mandatów karnych, skierowali 10 wniosków do sądu o ukaranie, a jedna osoba została pouczona. System kontroli palenisk jest koordynowany przez Wydział ds. Jakości Powietrza UMK. W tym sezonie grzewczym zespół złożony ze strażników miejskich, pracowników Wydziału ds. Jakości Powietrza oraz inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przeprowadzi ponad 4,5 tys. kontroli. Mieszkańcy mogą zgłaszać przypadki palenia w piecach pod numerem alarmowym 986 lub za pomocą aplikacji Powietrze Kraków.