Przy wsparciu Straży Miejskiej powraca miejski plebiscyt na najbardziej oszpeconą elewację w Krakowie – „Front Malina”.

Inicjator plebiscytu Waldemar Domański podkreśla, że przekonywanie administratorów najbardziej oszpeconych krakowskich budynków do zajęcia się elewacją zniszczoną przez nieestetyczne napisy, jest skuteczne przynajmniej w połowie przypadków.

Ponadto Straż Miejska odnotowuje corocznie mniej przypadków zniszczenia cudzej własności, także dzięki takim plebiscytom jak „Front Malina”. Trzy lata temu było ich około 2500, dwa lata temu 1700, natomiast obecnie już tylko 900 sztuk.

To efekt perswazji – jeśli czujesz się patriotą, nie możesz jednocześnie być twórcą miejskich bazgrołów.