W Krakowie stanął pomnik Ryszarda Kuklińskiego. Monument znajduje się na placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego i Galerii Krakowskiej.

Projekt pomnika został wybrany w konkursie w 2011 r. Autorami są Czesław Dźwigaj i Krzysztof Lenartowicz. Monument ma formę stalowego łuku i wyrastających z ziemi betonowych płyt, na których zapisano najważniejsze daty z życia Ryszarda Kuklińskiego, ale także datę wyboru Karola Wojtyły na papieża, czy też datę powstania NSZZ Solidarność.

Ryszard Kukliński urodził się w 1930 r. Służył w Ludowym Wojsku Polskim. W latach 70. Ubiegłego wieku podjął współpracę z CIA i przekazywał Amerykanom informacje o strategicznych planach Układu Warszawskiego i ZSRR. Zmarł w 2004 r. w USA.

0