W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji udzielono dotacji na likwidację prawie 5,6 tys. pieców i kotłowni na paliwa stałe. W przypadku ok. 1500 palenisk inwestorzy przenieśli realizację zadania na rok 2019. Z szacunków wynika, że do likwidacji w tym roku pozostało ponad 5 tys. palenisk węglowych. Co ważne, na środowej sesji Rady Miasta Krakowa radni zajmą się projektem uchwały, wydłużającej czas dotacji wymiany pieców węglowych (do 60 proc. kosztów kwalifikowanych) do czerwca 2019 r.

Rozpatrywanie wniosków złożonych na początku tego roku rozpocznie się po przyjęciu przez RMK zmian w uchwale i ich uprawomocnieniu, tak by mogły zostać objęte planowanym dofinansowaniem.