Do połowy przyszłego roku Zarząd Dróg Miasta Krakowa podniesie bezpieczeństwo na ponad 50 przejściach dla pieszych. Pracami objęte będą głównie przejścia prowadzone przez ruchliwe, dwujezdniowe, czteropasmowe drogi.

Miasto przeznaczy na poprawę bezpieczeństwa przejść dla pieszych około 1 mln 200 tys. zł. Prace będą prowadzone m.in. na skrzyżowaniach ulic: Meissnera i Chałupnika, Krupniczej i Dolnych Młynów, Jana Pawła II i Daniłowskiego, Młyńskiej i Bohaterów Wietnamu, Strzelców i Rozrywki, al. gen Andersa i Bogusza. Będą to prace, które zostaną wykonane z bieżących środków oraz zlecone jako zadania inwestycyjne.

Prace, które będą głównie realizowane, to te związane z doświetleniem przejść dla pieszych. Będą one wykonane jako zadanie inwestycyjne. Inne korekty, jak np. poprawa stanu nawierzchni jezdni czy budowa tzw. pasów medialnych pomiędzy jezdnią a chodnikiem zostaną wprowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg. Wszystkie prace związane z modernizacją przejść dla pieszych i podniesieniem na nich poziomu bezpieczeństwa zakończą się po wakacjach w przyszłym roku.

Punktem wyjścia dla zaplanowanych prac przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa był zlecony audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Sprawdzono w nim m.in. czy piesi są odpowiednio widoczni, czy samochody jadą z odpowiednią prędkością oraz stan techniczny nawierzchni jezdni. Audytorzy na zlecenie ZDMK opisali, jakie działania należy podjąć, aby na danych przejściach podnieść poziom bezpieczeństwa pieszych.

Działania te wpisują się w prowadzony przez miasto program „Bezpieczny Kraków”, którego celem jest zidentyfikowanie obszarów miasta, które wymagają podniesienia poziomu bezpieczeństwa.