Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady podpisali porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji grzebowiska dla zwierząt. Inwestycja wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną powstanie na terenie położonym przy ul. Powstania Styczniowego.

Porozumienie to odpowiedź na potrzebę efektywnego rozwiązania problemu grzebania zwierząt w Krakowie. Dokument uwzględnia postulaty mieszkańców domagających się od kilkunastu lat budowy cmentarza dla zwierząt w Krakowie.

– Dwa lata temu podpisaliśmy list intencyjny z Uniwersytetem Rolniczym, dziś zawarliśmy już umowę w sprawie budowy grzebowiska – powiedział Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. – Inwestycja powstanie na terenach Uniwersytetu Rolniczego w Olszanicy, z dala od siedlisk ludzkich, ale z dobrą drogą dojazdową, którą wybudujemy. Mieszkańcy będą tam mogli znaleźć miejsce dla swoich pupilów, których często traktują jak członków rodziny – podkreślił Prezydent Krakowa.

– Grzebowisko zostanie wybudowane profesjonalnie, z pełnym bezpieczeństwem dla środowiska. Mamy do tego kompetentnych fachowców. Jak dotąd przeprowadziliśmy już badania geologiczne dla tego terenu, w przyszłości – już w trakcie eksploatacji grzebowiska – planujemy też monitoring wód gruntowych – zaznaczył Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, który dodał również, że wokół i na terenie grzebowiska powstanie pak.

Jak czytamy w porozumieniu, Uniwersytet Rolniczy zobowiązał się m.in. do wykonania  kompletnej dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji oraz do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy planowanej inwestycji i jej zrealizowania. Zasady udostępniania grzebowiska mieszkańcom Krakowa ustali osobna umowa między Gminą Miejską Kraków a Uniwersytetem.

Do obowiązków Gminy Miejskiej Kraków będzie należało m.in. przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Krakowa na temat planowanej inwestycji oraz rozwiązanie obsługi komunikacyjnej grzebowiska – Gmina przygotuje dokumentację, uzyska decyzję ZRID dla budowy drogi i niezbędnej infrastruktury technicznej oraz wybuduje drogę.