W ramach remontu torowiska do Borku Fałęckiego, trwa montaż podkładów i szyn na odcinkach: od ul. Brożka do Trasy Łagiewnickiej oraz od Trasy Łagiewnickiej do ul. Zbrojarzy.