Wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania sprawiło, że osoby, które przyjeżdżają okazjonalnie do centrum miasta częściej wybierają komunikację miejską zamiast samochodu. Wciąż jednak mieszkańcy napotykają problemy z zostawieniem swojego samochodu w niedzielę, kiedy parking na ulicy jest bezpłatny.