Aplikacja „Powietrze Kraków” jest bezpłatnym narzędziem pokazującym wyniki pomiarów ze wszystkich stacji zlokalizowanych na terenie Krakowa. Ma trzy podstawowe funkcje: pokazuje aktualny stan powietrza (w tym średnią dla miasta) z możliwością wyboru konkretnej stacji pomiarowej (informacje liczbowe są ilustrowane ikonkami, które rekomendują dany rodzaj ruchu), informuje o ostrzeżeniach wydanych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz o ewentualnym podjęciu decyzji o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji ,,smogowej”.

Jest też bazą wiedzy prezentującą informacje o zanieczyszczeniach czy podjęte działania w walce ze smogiem oraz ma możliwość wysyłania raportów m.in. do Straży Miejskiej. Jeśli użytkownik widzi dziwny dym, palone śmieci to przy pomocy aplikacji może wysłać automatycznie zdjęcie z lokalizacją takiego paleniska, które trafi do Straży. Więcej o aplikacji można znaleźć tutaj.

3