W ramach Krakowskiej Tarczy dla Mobilności Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie wprowadza siedem kilometrów dróg dla rowerów. Działania te wpisują się w politykę miasta, która jest ukierunkowana na udogodnienia dla pieszych, rowerzystów oraz pasażerów transportu zbiorowego.

Dzięki temu rozwiązaniu między innymi na ul. Księcia Józefa można jechać po buspasie rowerem, na Moście Grunwaldzkim jeden pas dla samochodów zostanie wyznaczony na drogę dwukierunkową dla rowerów, a na ulicach Młyńskiej i Pilotów zostanie wyznaczony pas dla rowerów.

Obecnie i w najbliższych tygodniach wprowadzane są następujące zmiany:

  • na ul. Dietla: obejmują tylko odcinek z wyłączeniem terenu prac remontowych przy skrzyżowaniu z ul. Krakowską. Od ronda Grunwaldzkiego do św. Stanisława oraz okolice Starowiślnej, Wielopole do ul. Grzegórzeckiej
  • na ul. Grzegórzeckiej: dwukierunkowa droga rowerowa po południowej stronie. Ruch samochodowy w stronę ronda Grzegórzeckiego po torowisku. Po północnej stronie poszerzenie ciągów pieszych w newralgicznych miejscach
  • na ul. św. Gertrudy – Westerplatte: dwukierunkowa droga rowerowa od strony plant, na całej długości. Od ul. Dominikańskiej do Lubicz jeden kierunek po stronie wschodniej w kierunku Dworca. Na pozostałym odcinku dwukierunkowy, ale kierunek przeciwny po torowisku. Ponadto wprowadzona zostanie strefa zamieszkania w okolicach Wawelu od ul. Straszewskiego do Gertrudy, co oznacza, że piesi będą mogli chodzić całą szerokością jezdni
  • na ul. Nowohuckiej: na odcinku mostu dwukierunkowa droga dla rowerów zamiast pasa ruchu po północnej stronie jako połączenie istniejącej infrastruktury po obu stronach mostu
  • na ul. Księcia Józef: ruch rowerzystów na jezdni z wykorzystaniem pasa dla autobusów
  • na ul. Pilotów: pasy rowerowe na odcinku: ul. Kielecka-rondo Młyńskie w obu kierunkach
  • na ul. Ofiar Dąbia: pasy rowerowe od al. Pokoju do Nowohuckiej w obu kierunkach
  • na ul. Mogilskiej parkowanie będzie możliwe na prawym pasie ruchu w kierunku Nowej Huty a w kierunku centrum droga dla rowerów na jezdni przez co uwalniamy chodniki. Na odcinku gdzie jest najwężej i najbardziej intensywna zabudowa i najwęższe chodniki (od ul. Kieleckiej do zawrotki w rejonie linii kolejowej).