Miasto Kraków podjęło działania w celu utworzenia samorządowej instytucji kultury – Instytut Kultury Willa Decjusza. Planowane jest, że Instytut Kultury Willa Decjusza rozpocznie działalność z dniem 1 stycznia 2019 roku. Celem Instytutu Kultury będzie prowadzenie działalności kulturalnej, w szczególności podejmowanie działań służących upowszechnianiu, zachowaniu oraz promocji dziedzictwa kulturowego i kultury współczesnej.