Park Stacja Wisła znajduje się pomiędzy bulwarem Lotników Alianckich a ul. Zabłocie, na terenie dawnej stacji kolejowej Podgórze Wisła.

Nowy park to efekt starań mieszkańców skupionych wokół inicjatywy SOS Zabłocie, wspieranych przez Fundację Czas Wolny i Stowarzyszenie PODGORZE.PL. Wspólnie udało im się przeprowadzić konsultacje społeczne, na których zebrane zostały szczegółowe oczekiwania mieszkańców. Stały się one podstawą do ogłoszenia konkursu na koncepcję parku. Jego laureatem został Michał Grzybowski, student architektury krajobrazu na Politechnice Krakowskiej.

Wybrana koncepcja została przedstawiona mieszkańcom, którzy zaakceptowali przedstawione rozwiązania. Park umożliwia wiele aktywności, m.in. uprawianie sportu, relaks, gry i zabawy, uprawę warzyw i kwiatów, a także udział w kameralnych wydarzeniach – koncertach czy wystawy plenerowe. W pawilonie, który powstał na obrzeżach parku, jest miejsce na małą strefę gastronomiczną oraz toaleta.