Tym razem w cyklu #poznajHute przenosimy się nad staw przy ul. Kaczeńcowej. To niezwykłe miejsce w Dzielnicy Bieńczyce w 2007 roku decyzją radnych stało się użytkiem ekologicznym. Staw jest licznie zamieszkany przez dzikie ptactwo oraz inne zwierzęta, a 10 drzew rosnących na tym terenie to pomniki przyrody.