W roku bieżącym na cmentarzu Rakowickim trwają prace konserwatorskie realizowane na zlecenie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (z udziałem środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa oraz Gminy Miejskiej Kraków), przy 18 nagrobkach i grobowcach:

 • trzech pomników nagrobnych na pasie 15 na Cmentarzu Rakowickim: grobowiec Anny Szastrowej, płyta nagrobna na grobie Magdaleny Włochowskiej, pomnik nagrobny na grobie oficera wojsk austriackich Romana Baranowskiego,
 • pomnik nagrobny „Anioł Zemsty” na grobie ofiar walk ulicznych i bombardowania Krakowa w 1848 roku na kwaterze Cd,
 • dwóch grobowców – likwidacja awarii, grobowiec Rodziny Kopczyńskich, grobowiec Rodziny Potulickich na kwaterze Fb,
 • grobowiec Rodziny Żółtowskich na kwaterze Ca,
 • pomnik nagrobny na grobie Jana Wielanda na kwaterze Bb,
 • grobowiec Gustawa Zakrzewskiego na pasie 23,
 • pomnik nagrobny na grobie Stefana Stojowskiego na kwaterze XIb,
 • pomnik nagrobny na grobie Józefa Toni na kwaterze XIIb,
 • grobowiec Rodziny Schittawansów na pasie 25,
 • grobowiec Rodziny Brodeckich na pasie 26,
 • dwóch pomników nagrobnych: grobowiec Rodziny Skarżyńskich, nagrobek na grobie Marii i Kazimierza Stankiewiczów na pasie Ab,
 • pomnik nagrobny na grobie Rodziny Szydłowskich i Kostków na pasie Ac,
 • pomnik nagrobny z obeliskiem na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej na pasie Ad,
 • grobowiec Rodziny Teichmannów na kwaterze W (w 2017 r. zostanie wykonany I etap robót; środki przyznane we wrześniu br.)

Koszt prac remontowo-konserwatorskich realizowanych w 2017 r. na cmentarzu Rakowickim przy zabytkowych grobowcach i nagrobkach nieposiadających dysponentów (na zlecenie ZCK): ogółem 214 682,67 zł netto, w tym dofinansowanie z NFRZK: 137 366,29 zł.

Oprócz wymienionych wyżej zadań na cmentarzu Rakowickim, prowadzone są również prace konserwatorskie na cmentarzach Podgórskim oraz Starym Podgórskim:

 • pomnika nagrobnego na grobie Karoliny z Rossbacherów Żabieńskiej (vel Żabińskiej),
 • pomnika nagrobnego na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej sygnowanego „F. Hochstim”,
 • pomnika z akroterionami na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej,
 • nagrobka z nazwiskiem Jana Behma, Nagrobka na grobie Anieli Górskiej,
 • nagrobka na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej (obok grobu Anieli Górskiej),
 • nagrobka w formie skałki na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej,
 • nagrobka na grobie Aleksandra Osuchowskiego, Walerii Janów oraz Ireny Butrymowicz,
 • nagrobka z nazwiskiem Joanny z Idzikowskich Mól,
 • grobowca Rodziny Schreierów,
 • pomnika nagrobnego Marii i Józefa Zadęckich,
 • pomnika w formie postumentu z obramowaniem, na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej,
 • pomnika nagrobnego Karoliny Barowej,
 • neogotyckiego pomnika nagrobnego Joanny i Marii Cieślickich

Koszt prac remontowo-konserwatorskich realizowanych w 2017 r. na Starym Cmentarzu Podgórskim przy zabytkowych grobowcach i nagrobkach nieposiadających dysponentów
(na zlecenie ZCK): ogółem 97 727,00 zł netto (100 proc. dofinansowania z NFRZK).

Prace konserwatorskie realizowane w 2017 r. na cmentarzu Podgórskim tzw. Nowym przy ul. Wapiennej w Krakowie na zlecenie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
(z udziałem środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa oraz Gminy Miejskiej Kraków) przy następujących nagrobkach:

 • dwóch pomników nagrobnych – na grobie Pantaleona Werbowieckiego oraz na grobie Stanisława Maciagi – w rzędzie północnym kwatery IIIb,
 • pomnik nagrobny na grobie Julii Iwiczowej – na kwaterze IIb, rząd zachodni,
 • pomnik nagrobny na grobie Rodziny Sikorów – na kwaterze III b, rząd południowy.

Koszt prac remontowo-konserwatorskich realizowanych w 2017 r. na cmentarzu Podgórskim przy zabytkowych nagrobkach nieposiadających dysponentów (na zlecenie ZCK): ogółem 34 387,00 zł netto, w tym dofinansowanie z NFRZK: 15 474,15 zł.

W 2017 r. przewidywany koszt realizacji prac konserwatorskich przy nagrobkach i grobowcach usytuowanych na zabytkowych cmentarzach komunalnych (w trakcie realizacji, koszty mogą jeszcze ulec zmianie, aktualnie trwa procedura wyboru wykonawcy I etapu prac przy grobowcu Teichmannów): 346 796,67 zł netto, z czego 250 567,44 zł to dofinansowanie ze środków NFRZK, przyznanych przez SKOZK.

0