Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie jest w trakcie realizacji umowy na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pierwszego etapu premetra. Jest to kolejny etap procesu inwestycyjnego, który został zapoczątkowany w czerwcu 2021 r., kiedy to zostało opracowane „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”. Jego koszt został dofinansowany w wysokości 50 proc. kosztów kwalifikowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.