Prezydent Aleksander Miszalski złożył ślubowanie podczas pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miasta Krakowa IX kadencji. Zaprzysiężenie Prezydenta Miasta Krakowa odbyło się we wtorek, 7 maja, w sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych. Sesję poprowadził najstarszy wiekiem radny, Edward Porębski.