Aleja Solidarności znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską, co oznacza, że większych zmian nie będzie. Odcinek alei od placu Centralnego do skrzyżowania z ul. Bulwarową będzie jak dotychczas dwujezdniowy z torowiskiem tramwajowym w osi ulicy. Na torowisku zostanie zachowana zielona nawierzchnia. Zmieniony zostanie układ parkowania, na ukośny lub równoległy – co wpłynie na poprawę widoczności i bezpieczeństwo kierowców. Obecne skrzyżowanie typu agrafka z ul. Bulwarową zostanie zastąpione skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną. Powstaną drogi dla rowerów w rejonie skrzyżowań stanowiących połączenie między północną i południową częścią al. Solidarności.