Projekt URB-INCLUSION, w ramach unijnego programu Urbact III, to projekt międzynarodowy realizowany w latach 2016-2019. Tematyką tego projektu jest walka z wykluczeniem społecznym oraz integracja mieszkańców dużych osiedli miejskich. W Krakowie działania koncentrowały się głównie na obszarze osiedla Azory.

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego nakręconego przy udziale mieszkańców oraz osób z instytucji współpracujących w ramach projektu, takich jak przedszkola, szkoły, świetlice środowiskowe, Punkt Aktywności Lokalnej MOPS czy Centrum Aktywności Senioralnej. Film prezentuje, jakie pozytywne zmiany zaszły na osiedlu Azory w ciągu ostatnich kilku lat dzięki wspólnym akcjom podejmowanym na rzecz współpracy międzypokoleniowej oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego.