Poddane pod głosowanie w trybie jednego czytania podczas najbliższej (17 lutego) sesji Rady Miasta Krakowa zmiany w PONE będą dotyczyły przede wszystkim rozliczeń dotacji w sposób bezgotówkowy, uproszczenia wzorów wniosków, w tym rezygnację z wielu załączników, które wpływały na termin rozpatrywania wniosków, a także zobowiązania do przygotowania listy firm rekomendowanych, które będą przeprowadzać prace – powiedziała Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska Ewa Olszowska-Dej podczas konferencji prasowej.

Konferencja była poświęcona zmianom w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) oraz podsumowaniu dotychczasowych działań GMK na rzecz poprawy jakości powietrza w Krakowie. W spotkaniu udział wzięli: Ewa Olszowska-Dej – Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska, Witold Śmiałek – Doradca Prezydenta Krakowa ds. Jakości Powietrza, Paweł Ciećko – Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Witold Kramarz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

– Od roku staramy się podchodzić kompleksowo do sprawy związanej z poprawą jakości powietrza w Krakowie. Oprócz naszej części programowej chcemy mieć również wpływ na kwestie zmian prawa krajowego, które pomogą działać nie tylko na terenie Krakowa, ale i gmin sąsiadujących z Krakowem oraz w całej Polsce, gdzie również jest ten problem. Wiemy wszyscy, że problem ten nie jest problemem tylko Krakowa, ale całego kraju. Głównymi punktami, które przedstawiliśmy na posiedzeniu Metropolii Polskich, to przede wszystkim braki uregulowań standardów emisji dla małych instalacji. Standard minimalny powinien być wprowadzony. Dodatkowa sprawa to standard jakości paliw stałych, który był w prawie i chcemy do niego wrócić. Kolejna kwestia to nadzór rynku paliw stałych, czyli możliwie skuteczne kontrolowanie jakość paliw oraz kontrola jakości stanu spalania. Chcemy powrócić do propozycji wprowadzenia stref ograniczonej emisji komunikacyjnej. Dodatkowa sprawa to uprawienia dla strażników miejskich. Siatka kontroli powinna być stale dogęszczana. Opłaty za wjazd do centrum i opłaty postojowe staramy się uwolnić. Tu ideą nie jest sięganie do kieszeni kierowców. Chodzi o to, by wyprowadzić ruch ze ścisłego centrum i go uspokoić. Chciałbym podkreślić także, że istnieje pomysł wprowadzenia systemu funkcjonującego w Niemczech czy Austrii dot. kontroli paleniska i instalacji, które wykonują kominiarze mający możliwość nakładania kar czy plomb blokujących instalacje oraz możliwość nakazu naprawy instalacji. Dlaczego ponad 300 kominiarzy nie dołączyć do siatki kontrolnej. To znacząco zagęściłoby dodatkowo siatkę kontroli. Istnieje także tzw. specustawa dla budowy dróg, a my złożyliśmy projekt specustawy dla budowy sieci przesyłowej ciepła, by maksymalnie przyspieszyć prace. W ramach Unii Metropolii i Komisji Wspólnej chcemy nad tymi tematami pracować – powiedział podczas konferencji Witold Śmiałek.

Dyrektor Ewa Olszowska-Dej rozpoczęła podsumowując dotychczasowe działania. – Przychylając się prośbie mieszkańców starających się o dotacje oraz organizacji, które z nami współpracują wprowadziliśmy, np. możliwość uzyskania pierwszeństwa czy możliwości rozpatrzenia wniosku poza kolejnością dla pewnych grup, m.in osób niepełnosprawnych, osób posiadających całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji lub sprawujących opiekę nad takimi osobami. Kolejną grupą priorytetową są najemcy lokali objętych gminnym Programem Pomocy Lokatorom. Umożliwiono uzyskanie dotacji do tzw. podwójnych systemów grzewczych (np. węgiel – gaz). Wprowadzono nowy przelicznik powodujący wzrost kwoty dotacji w małych mieszkaniach – zakup i montaż kotła: 900 zł/kW (maksymalnie 8 tys. zł), zakup i montaż instalacji 80 zł /m2 powierzchni ogrzewanej lokalu. Podniesiono maksymalną kwotę do 30 tys. zł do zakupu i montażu pompy ciepła. Obniżono wysokość dotacji dla przedsiębiorców o 50 % – powiedziała Olszowska-Dej.

Jutro podczas sesji Rady Miasta zostanie poddany pod głosowanie w trybie jednego czytania projekt kolejnych zmian w programie PONE. – Planowane zmiany będą dotyczyły przede wszystkich rozliczeń bezgotówkowych, jest to problem, który znamy. Wprowadziliśmy formę bezgotówkowego systemu rozliczenia bezpośrednio z firmą  realizującą zadania. Uproszczenie wzorów wniosków, a wręcz maksymalnie uproszczenie wniosków. Zrezygnowaliśmy z wielu załączników, które m.in. wpływały na termin rozpatrywania, takimi podstawowymi załącznikami są, m.in. dokumenty, które wnioskodawcy zobligowani byli udostępniać od poszczególnych dostawców ciepła bądź gazu czy energii elektrycznej. Rezygnujemy z tych załączników, a mieszkaniec sam będzie prowadził pewne ustalenia z gazownią, elektrownią czy MPEC-em, my nie będziemy wymagać takich dokumentów. Inne dokumenty to, np. potwierdzenie powierzchni lokalu, będziemy to we własnym zakresie sprawdzali, natomiast większość informacji przedkładanych przez mieszkańców przyjmie formę oświadczeń. Nie trzeba będzie także udowadniać, że ogrzewanie proekologiczne ma więcej niż 10 lat. Będziemy bazowali na oświadczeniach. Kolejna rzecz to zobowiązanie do przygotowania listy firm rekomendowanych, które na naszych warunkach będą przeprowadzać prace. Oczywiście mieszkaniec będzie miał dowolność. Może skorzystać z usług wybranej przez siebie firmy lub znajdującej się na naszej liście. Jeśli uchwała przedłożona w środę radnym zostanie przegłosowana zostanie ogłoszony konkurs dla firm, które zechcą przeprowadzać inwestycje. Są to zmiany w programie PONE. Oprócz tego prowadzimy działania reorganizacyjne: powstały Punkt Obsługi Mieszkańców, które przyjmują wnioski dot. zmiany sposobu ogrzewania w Galerii Bronowice i Bonarka.

Zostały wydłużone godziny pracy urzędników przyjmujących wnioski. Do godziny 18:00 punkt doradczy przyjmuje wnioski, można także liczyć w nim na pomoc w wypełnieniu dokumentów oraz otrzymać niezbędne informacje. Została przeprowadzona także reorganizacja Wydziału Kształtowania Środowiska. Został wyszczególniony pion dotacyjny, by płynność realizacji zadań była większa. Finalizujemy również projekt LIFE. Rozpoczęliśmy także projekt kampanii “TAK dla czystego powietrza”. Urzędnicy udzielają porad i zachęcają mieszkańców do zmiany sposób ogrzewania. Kampania zakończy się 30 marca, jeśli będzie taka wola mieszkańców kampania będzie kontynuowana – dodała Ewa Olszowska-Dej.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Witold Kramarz przedstawił funkcjonowanie Lokalnego Programu Osłonowego przeznaczonego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą zmianą ogrzewania. Z kolei Paweł Ciećko, Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, zachęcał do korzystania z aplikacji “Jakość powietrza w Polsce”. – To jedyna w Polsce aplikacja na smartfony (dostępna na telefony z systemem IOS, Android oraz  Windows). To bezpłatna aplikacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, która ma w zasięgu wszystkie stacje automatyczne mierzące jakość powietrza w Polsce, nie tylko w Małopolsce czy na Śląsku. To jedna, komplementarna informacji z całej Polski. Aplikacja jest do pobrania na stronie internetowej GIOŚ. Wskazuje mapy stacji pomiarowych w kraju, podaje pomiar z najbliżej zlokalizowanej stacji, nasz telefon łączy się z najbliższą stacją w zasięgu której jesteśmy. Aktualne stężenia zanieczyszczeń prezentowane są w układzie godzinowym, mamy w niej także opcję ostrzeżeń o przekroczonych poziomach dopuszczalnych i alarmowych, możemy włączyć również powiadomienia. Mamy dostęp do danych historycznych, które można skopiować do Excela – zakończył Paweł Ciećko.

Materiały pokonferencyjne:

Program Ograniczania Niskiej Emisji (prezentacja ppsx)

Lokalny program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty grzewcze lokalu, związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych (prezentacja ppsx)

Propozycja wprowadzenia zmian prawnych w zakresie ochrony jakości powietrza (prezentacja ppsx)

Aktualny stan jakości powietrza w Krakowie i województwie małopolskim (prezentacja ppsx)