Trwa pierwszy etap przebudowy ul. Igołomskiej, czyli jednej z bram wjazdowych do miasta. W przyszłości wspólnie z trasą S7 droga ta przejmie znaczną ilość ruchu samochodowego, który teraz kierowany jest do Krakowa.

Ciąg ulicy Igołomskiej stanowić będzie istotny element komunikacyjny dla Krakowa  także ze względu na to, że po tej ulicy przebiega droga krajowa nr 79. Ponadto jest to ulica, która obecnie obsługuje teren Huty Arcelor Mittal, a także stanowić będzie dojazd do spalarni śmieci przy ul. Giedroycia. Dodatkowo ulica Igołomska stanowiła będzie główną drogę dojazdową do terenów przeznaczonych pod projekt Kraków-Nowa Huta.

– Bardzo istotny dla realizacji zadania jest realizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad odcinek S7, który obejmuje w ramach swojej przebudowy odcinek ul. Igołomskiej od Giedroycia do Ptaszyckiego. Tym samym zapewni pełne skomunikowanie wschodniej części Krakowa oraz przyległych gmin z autostradą S7 – mówi Krzysztof Migdał z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

W trakcie realizacji opracowania inwestycji,  podjęto decyzję o rozdzieleniu jej na II etapy. Etap pierwszy stanowi  przebudowa skrzyżowania ul. Igołomskiej z ul. Brzeską wraz z sygnalizacją świetlną, a także odcinka drogi od skrzyżowania do granicy miasta, o długości 800 metrów. Powstaną przejścia dla pieszych, chodniki, ścieżki rowerowe, ekrany akustyczne, zatoki przystankowe. Wymienione zostanie oświetlenie i podziemna infrastruktura techniczna. Koszt I etapu to 19 mln zł.

Natomiast etap II obejmuje przebudowę odcinka ul. Igołomskiej od ul. Giedroycia  do skrzyżowania ul. Brzeskiej z Igołomską (w stronę miasta). Na długości całego tego odcinka (7,5 km) powstaną ścieżki rowerowe, zostaną również przebudowane wiadukty kolejowe, przewidziana jest budowa zatok i przystanków autobusowych oraz odcinków torowiska.
– Etapowanie zostało wprowadzone, ponieważ przebudowa skrzyżowania była najbardziej potrzebna ze względu na bardzo trudne warunki włączenia się kierowców z ul. Brzeskiej do Igołomskiej. Chodziło także o to, żeby prace udało by się zakończyć przed Światowymi Dniami Młodzieży  – wyjaśnia Krzysztof Migdał

Obecnie trwają roboty drogowe związane z wykonaniem nawierzchni jezdni, przebudową mostu nad Potokiem Kościelnickim. Zakończono już budowę wylotów ul. Igołomskiej oraz uzbrojenie drogi. Koszt I etapu to 19 mln zł.
Warto dodać, że II etap przygotowywany jest równolegle z realizacją etapu I. Jest już ostateczna decyzja ZRiD. Wkrótce zostanie ogłoszone zamówienie publiczne na wyłonienie inżyniera kontraktu odpowiedzialnego za nadzór nad prawidłową realizacją rozbudowy. Ostateczny koszt budowy zostanie określony po rozstrzygnięciu przetargu. Planowane wyłonienie wykonawcy to kwiecień/maj 2016.