Ulica Księcia Józefa łączy Bielany i Przegorzały z Salwatorem. Obecnie pojawiła się szansa na uzyskanie około 1,5 miliona złotych na remont ulicy, z rezerwy subwencji ogólnej rządu na 2021 rok. Drugą konieczną część, również około 1,5 miliona złotych, wyłoży miasto. Ulica zostanie odnowiona na odcinku od granic miasta do ul. Adolfa Szyszko-Bohusza. Dodatkowo wyremontowany zostanie fragment chodnika, w rejonie serpentyn prowadzących na Bielany. Rozpoczęcie robót planowane jest na połowę października, a zakończenie w połowie grudnia.